Aizsardzība

Klīnikā tiek ievēroti visstingrākie dezinfekcijas un sterilizācijas noteikumi.

Darbojas autoklāvēšanas sistēma, kas nodrošina efektīvu un drošu 
sterilizāciju.

Visas zobārstnieciskās aprūpes procesā izmantojamās iekārtas, plombējamie materiāli, un dezinfekcijas līdzekļi ir reģistrēti atbilstoši LR likumiem.